Competenţe generale


1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

CLASA a V-a

1. Receptarea de mesaje orale simple


1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ o întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar

1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în, în fața, în spatele)

1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple

 

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și intonația specifice