COMPETENŢE GENERALE
 1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

 2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte

 3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă

 4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

Competenţe specifice - a IX-a / a X-a, L1
 1. 1.1  Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe baza titlului / unui stimul vizual
 2. 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
 3. 1.3 Identificarea de informaţii cheie din texte autentice
 4. 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise (autentice)
 5. 1.5 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru
 6. 1.6 Recunoaşterea organizării logice a unui paragraf / text literar
 7.  

 8. 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, obiceiuri;

  2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei povestiri, pe baza unui plan de idei dat

  2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes

  2.4 Completarea de formulare

  2.5 Redactarea de texte funcţionale simple

 9. 2.6 Relatarea sub formă de raport a desfăşurării unei activităţi de grup / proiect individual / activităţi cotidiene etc.

 10.  

 11. 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns

 12. 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de stilul formal/ informal folosit de interlocutor

 13. 3.3 Redactarea de scrisori de răspuns în care sunt exprimate păreri despre subiecte legate de preocupările tinerilor

 14.  

 15. 4. 1 Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă (relatarea la prezent a unor mesaje audiate)

 16. 4.2 Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor texte funcţionale scurte din limba franceză în limba română

 17. 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text scris / mesaj oral

 18. 4.4 Traducerea în şi din limba română a unor texte scurte din domenii de interes utilizând dicţionarul

 19.  

 

 1.