Bine aţi venit în Sistemul de Management al Învăţării creat în proiectul KA1 al LMK Vaslui!
Erasmus+ KA1 2015-1-RO01-KA101-014129 este un nou proiect european de formare profesională ce a demarat la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui. El se derulează în perioada septembrie 2015 - august 2017 şi este intitulat „Bilingv 15-18 - Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la clasele cu profil bilingv” (cod KA1 2015-1-RO01-KA101-014129, finanţat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene). Obiectivele acestui proiect sunt: 
- dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de specialitate a 12 profesori de discipline lingvistice de la profilul bilingv-intensiv (6 de limba franceză şi 6 de limba engleză) în vederea creării unei echipe de evaluatori DELF, pentru reformarea conţinuturilor curriculare şi crearea de noi opţionale de specialitate de la profilul bilingv pe o perioadă de 2 ani, prin participarea la stagii externe intensive de 5 zile;
- dezvoltarea competenţelor lingvistice în franceză şi engleză a 8 profesori de discipline nonlingvistice, 4 de la profilul real şi 4 de la uman, timp de 2 ani, prin participarea la stagii externe intensive de 5 zile, pentru crearea a 8 discipline opţionale non-lingvistice, predate în limba profilului bilingv. 
Transferul şi valorizarea noilor competenţe ale participanţilor la cursurile de formare se vor realiza în cadrul liceului, în anul 2 de proiect prin formarea a 4 echipe pluridisciplinare pentru limba franceză şi pentru limba engleză: grupul pentru reproiectarea conţinuturilor pentru limbă, literatură, civilizaţie, grupul pentru proiectarea opţionalelor non-lingvistice la franceză, grupul pentru proiectarea opţionalelor non-lingvistice la engleză. Se vor obţine 10 suporturi de curs lingvistice novatoare (5- franceză şi 5 - engleză), 8 suporturi de curs opţionale la franceză şi engleză, care vor putea fi testate în 2016-2017 şi folosite din 2017-2018. De asemenea, vor fi realizate 4 proiecte eTwinning adiacente. Rezultatele vor fi prezentate în 4 comunicări ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe.