Platforma de e-learning a Parteneriatului Erasmus+ KA1 - proiect al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui. Username şi parola de vizitare: guest1

Site-ul proiectului: http://lmkvs.ro/ka1

În cadrul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, s-a derulat în perioada septembrie 2015 - mai 2017, unul dintre Proiectele europene de formare Erasmus+ KA101 2015-1-RO01-KA101-014129 intitulat „Bilingv 15-18 - Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la clasele cu profil bilingv” (cod KA1 2015-1-RO01-KA101-014129, finanţat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene), care a oferit pentru douăzeci de profesori ai instituţiei oportunitatea de a participa la stagii de formare în străinătate în limbile franceză şi engleză cu scopul actualizării, dezvoltării şi perfecţionării competenţelor discursive şi de redactare într-o limbă străină. Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de specialitate a 12 profesori de discipline lingvistice de la profilul bilingv-intensiv (6 de limba franceză şi 6 de limba engleză) în vederea creării unei echipe de evaluatori DELF, pentru reformarea conţinuturilor curriculare şi crearea de noi opţionale de specialitate de la profilul bilingv pe o perioadă de 2 ani, prin participarea la stagii externe intensive de 5 zile, de asemenea dezvoltarea competenţelor lingvistice în franceză şi engleză a 8 profesori de discipline nonlingvistice, 4 de la profilul real şi 4 de la uman, timp de 2 ani, prin participarea la stagii externe intensive de 5 zile, pentru crearea a 8 discipline opţionale non-lingvistice, predate în limba profilului bilingv – acestea au fost principalele obiective ale acestui proiect unic şi novator.

   Cursurile de perfecţionare au corespuns nevoilor de formare ale profesorilor de la bilingv şi au venit în întâmpinarea necesităţii de înnoire a acestui profil, în avantajul elevilor, conform obiectivelor planificate ale instituţiei prilejuind schimburi de idei, practici, identificarea de noi parteneri.

   Cele 4 cursuri de formare s-au desfăşurat în instituţii de prestigiu din Franţa: CIEP (Paris-Sèvres) şi CAVILAM (Vichy) şi Malta – Easy School of Languages, din La Valletta.

   În primul an de proiect, s-a realizat selecţia echipei în urma unui concurs de dosare. În acest context, fiecare candidat a aplicat pentru un grant privind implementarea proiectului şi a obţinut privilegiul de a urma un curs de formare continuă acreditat, organizat de furnizori de educaţie din Malta şi Franţa. A urmat etapa de pregătire premergătoare stagiilor de formare de natură lingvistică, ştiinţifică şi socio-culturală, care a durat aproximativ zece luni în anul şcolar 2015-2016 şi care a constat în parcurgerea metodică a unor cursuri de iniţiere sau actualizare a cunoştinţelor în limba respectivă, susţinute de profesorii de limbi străine din liceu faţă în faţă cu formabilii, dar şi în studiul individual pe platforma de e-learning originală a proiectului: http://nelpae.ro/platforma - care se poate vizita cu userul şi parola “guest”.