Accesaţi resursa AICI

 • Numele şi prenumele autorului: Burlacu Loredana
 • Denumirea resursei educaţionale propuse: Types of plots in King Lear
 • Temă/scurtă descriere: carte bilingva
 • Scopul materialului didactic propus (bifaţi şi/sau descrieţi):
  x didactic (de utilizat la clasă, cu elevii)
  x pentru elev (de utilizat de către elevi)
  x de documentare pentru cadre didactice
 • Nivel de învăţământ/clasa (clasele): gimnazial
 • Aria curriculară/disciplina : limba si comunicare/engleza
 • Material extracurricular
 • Competenţe vizate:
  - competenţe lingvistice